O szkole

OGŁOSZENIE

(оголошення)

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY PRZY AMBASADZIE RP W KIJOWIE

(Консультаційний навчальний пункт при посольстві в Києві)

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

(оголошує набір учнів на навчальний рік 2018/2019)

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIE JEST WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

(у перший клас початкової школи не потрібно знання польської мови)

NA WYŻSZYCH ETAPACH NAUKI OBOWIĄZUJE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I WYŻSZYM.

(у  старших класах необхідно знання польської мови на базовому рівні і вище)

SZKOŁA PRZYJMUJE DZIECI POLSKIE, POLONIJNE I UKRAIŃSKIE.

(школа приймає дітей як поляків, так і українців)

ZGŁOSZENIA BĘDĄ ROZPATRYWANE DO DNIA 01.09.2018 ROKU.

(Ваша заявка буде оброблена до 01.09.2018.)FORMA KONTAKTU :

TELEFON : +380/50/53743 29 /DO 15.06.18/

POCZTA ELEKTRONICZNA:
szkolawzkijowie@gmail.com

adres: szkoła 58, ul.Ally Gorskiej 3 , Kijów

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZESŁANIE DANYCH DZIECKA NA WYŻEJ UKAZANY ADRES W JEZYKU POLSKIM LUB UKRAIŃSKIM.
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY

(Будь ласка, надайте дані про вашу дитину для надсилання поштою на польській , та українській мовах.)

naciśnij na ikonkę

(натисніть на іконку)

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  03.09.2018 GODZ.17.30 SZKOŁA 58
ul.Ally Gorskiej 3, Kijów
Obecność rodziców obowiazkowa.

 

 

 

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kijowie

 

 
Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, dzieci ze środowiska polonijnego oraz dzieci z rodzin ukraińskich pragnących uczyć się języka polskiego.    
 
   Lekcje w Punkcie odbywają się na wszystkich poziomach nauczania:
 
                       szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.
 
Szkolny Punkt Konsultacyjny otwiera przed dziećmi przybywającymi wraz z rodzicami na Ukrainę możliwość zdobywania wiedzy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i literatury oraz  wiedzy o Polsce zgodnie z nowymi ramami programowymi. 
 
W Punkcie, oprócz wyżej wymienionych obowiązkowych zajęć odbywają się liczne imprezy dydaktyczne takie jak obchody Święta 11 listopada, Mikołajki, Jasełka, Wielki Konkurs Ortograficzny i inne, których hasła i  tematyka bliskie są wartościom prezentowanym w Szkole, a także sferze zainteresowań uczniów. Imprezy te mają na celu nie tylko zachęcanie dzieci i młodzieży do posługiwania się poprawnym językiem polskim, wyrabianie szacunku do rodzimej historii, kultury i tradycji, ale również zacieśniają więzi emocjonalne między uczniami, tworząc swoista „oazę polskości”, a także propagują język polski w środowisku lokalnym.     
 
Dzieci i młodzież naszego Punktu uczestniczą w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.
 
W Szkole działa również biblioteka dla dzieci i rodziców. W związku z tym, iż Szkoła nie zapewnia podręczników szkolnych, należy je kupić w Polsce przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 
Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski. Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.
 
W sprawie zapisów do szkoły (od maja do połowy czerwca ) prosimy o kontakt telefoniczny: 00380505374329 natomiast w okresie wakacyjnym o kontakt drogą elektroniczną: kijow@orpeg.pl

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!