O szkole

 

 

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020  W  SZKOLE POLSKIEJ,  DZIAŁAJĄCEJ  PRZY  AMBASADZIE  RP  W  KIJOWIE

 
ODBĘDZIE  SIĘ  W  PONIEDZIAŁEK  2 WRZEŚNIA  O  GODZINIE  17.30  W  SZKOLE  NR. 58 PRZY  ULICY  AŁŁY  GORSKOJ  3 (BYŁY PEREULOK  CZESŁAWA  BIELIŃSKOWO).
CELEM  UZYSKANIA  BLIŻSZYCH  INFORMACJI  DOTYCZĄCYCH  DZIAŁALNOŚCI  PUNKTU 
 
PROSIMY  O  KONTAKT:
Kierownik Punktu: mail: kijow@orpeg.pl
 
Wydział Kultury i Nauki Ambasady RP w Kijowie : tel. 044-230-07-08 lub na stronie :
 
www.kijow.orpeg.pl
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, spis podręczników oraz wstępny plan zajęć znajduje się na stronie www.kijow.orpeg.pl
 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

  
 

 

 

 

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Kijowie

 

 
Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, dzieci ze środowiska polonijnego oraz dzieci z rodzin ukraińskich pragnących uczyć się języka polskiego.    
 
   Lekcje w Punkcie odbywają się na wszystkich poziomach nauczania:
 
szkoła podstawowa, liceum.
 
Szkoła Polska otwiera przed dziećmi przybywającymi wraz z rodzicami na Ukrainę możliwość zdobywania wiedzy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i literatury oraz  wiedzy o Polsce zgodnie z nowymi ramami programowymi. 
 
W Szkole, oprócz wyżej wymienionych obowiązkowych zajęć odbywają się liczne imprezy dydaktyczne takie jak obchody Święta 11 listopada, Mikołajki, Jasełka, Wielki Konkurs Ortograficzny i inne, których hasła i  tematyka bliskie są wartościom prezentowanym w Szkole, a także sferze zainteresowań uczniów. Imprezy te mają na celu nie tylko zachęcanie dzieci i młodzieży do posługiwania się poprawnym językiem polskim, wyrabianie szacunku do rodzimej historii, kultury i tradycji, ale również zacieśniają więzi emocjonalne między uczniami, tworząc swoista „oazę polskości”, a także propagują język polski w środowisku lokalnym.     
 
Dzieci i młodzież naszej Szkoły uczestniczą w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.
 
W Szkole działa również biblioteka dla dzieci i rodziców. W związku z tym, iż Szkoła nie zapewnia podręczników szkolnych, należy je kupić w Polsce przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 
Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski. Na koniec każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.
 
W sprawie zapisów do szkoły (od maja do połowy czerwca ) prosimy o kontakt telefoniczny: +380505374329 natomiast w okresie wakacyjnym o kontakt drogą elektroniczną: kijow@orpeg.pl

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!