Grono pedagogiczne

GRONO   PEDAGOGICZNE  SZKOLNEGO  PUNKTU

 KONSULTACYJNEGO   PRZY  AMBASADZIE  RP

 W  KIJOWIE

 

Kierownik  Punktu – mgr. Urszula Petrenko

 

Grono Pedagogiczne

 

 Klasy I – III szkoły podstawowej

 ·        Elżbieta Feiner

 Język polski

 ·        Urszula Petrenko

 Wiedza o Polsce

 ·        Przemysław Sztal

 Biblioteka

 ·        Przemyslaw Sztal