Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Kijowie

Siedziba Punktu:

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr. 58 miasta Kijowa

Adres : 01032  Kijów, ulica Ałły Górskiej 3

Telefon kontaktowy : +380505374329

е-mail :  kijow@orpeg.pl