Ważność legitymacji szkolnych

Szanowni rodzice,

Pragniemy przekazać Państwu bardzo ważną informację dotyczącą
legitymacji szkolnych. Dnia 19. 06.2015 roku powiadomiono nas o zmianie
zasad korzystania z legitymacji szkolnych, które w świetle nowego
rozporządzenia nie są ważne bez numeru PESEL lub numeru i serii
paszportu dziecka. Takiego wpisu, zaopatrzonego swoją parafką może
dokonać tylko kierownik Punktu lub, w razie konieczności, ORPEG.
Biorąc pod uwagę fakt, iż powyższą informację otrzymaliśmy 2
tygodnie po zakończeniu roku szkolnego, w chwili gdy większość z nas
(kierownik Punktu, dzieci, niektórzy rodzice) przebywała już poza
Kijowem lub w ogóle Ukrainą, dokonanie wpisu numeru PESEL ewentualnie
numeru i serii paszportu do legitymacji w chwili obecnej jest praktycznie
niemożliwe.
Wobec powyższego tych Państwa, którzy wybierają się z dziećmi do
Polski i dla których będzie to możliwe i dogodne prosimy o zgłoszenie
się z legitymacjami do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą w
Warszawie, który dokona odpowiedniego wpisu. Pozwoli to nam na uniknięcie
problemów związanych z przemieszczaniem się naszych dzieci na terenie
Polski.
Poniżej podajemy Państwu adres ORPEG, numery telefonów oraz nazwiska
pracowników upoważnionych do dokonania wpisu :

ORPEG
Warszawa, ulica Rolna 175
telefon : (+48) 022 - 622.37.92/93

Pani Sylwia Kawęcka, Pan Sebastian Bobryk oraz Pan Łukasz Kurek

Przykro nam z powodu powyższej niedogodności i jeszcze raz życzymy
Państwu oraz naszym dzieciom słonecznych i niezapomnianych wakacji.

Kierownik SPK - Kijów

Do wyrobienia legitymacji szkolnych wymagane są:
a) adres ucznia w Polsce,
b) numer pesel lub paszportu,
c) zdjęcie.
Termin składania wniosków o wyrobienie nowych legitymacji i przedłużenie starych do 15 września.